Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Update cookies preferences

Köpvillkor 

Version 2021-12-13


1. ALLMÄNT 

1.1 Dessa köpvillkor gäller som avtal mellan dig som kund (”kunden”) och Ro & Bo Scandinavia AB (”Lucks by robo”), org.nr. 556991-5605, med adress Rörstrandsgatan 17 , 113 41 Stockholm, e-mail: info@lucks.se, när du beställer produkter från www.lucks.se (”Sajten”). 


1.2 För att kunna slutföra en beställning på Sajten ska kunden vara myndig eller inneha tillstånd att ingå avtal via Sajten.


1.3 Kunden försäkrar att alla de uppgifter som kunden uppgivits är korrekta.


1.4 Lucks by robo förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra dessa villkor och därför rekommenderar vi att kunden alltid läser igenom de allmänna köpvillkoren innan ett köp.

 

2. BESTÄLLNING OCH GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR 

2.1 Genom att klicka ”Slutför Köp”, i Lucks by robos digitala kassa (”Kassa”), godkänner kunden dessa köpvillkor för beställning av Produkter. Kunden bekräftar beställningen av de Produkter som kunden lagt i varukorgen genom att klicka på ”Slutför köp”-knappen.


2.2 Från det att kunden klickat "Slutför köp" på ordrar som tillverkas mot beställning så som fronter, skåp, grepp, skjutdörrar, skenor, har kunden rätt att avbryta sin order inom 48 timmar. Ordrar som endast innehåller lagerförda produkter skickas direkt och är därför bindande.


2.3 Lucks by robo godkänner kundens order först när godkänd hel eller delbetalning registrerats hos Lucks by robo.


2.4 Lucks by robo skickar en orderbekräftelse till kunden efter att kunden bekräftat köpet, till den e-mailadress kunden uppgivit i Kassan.


2.5 Luck by robo har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om kunden har uppgett felaktiga personuppgifter). 


3. PERSONUPPGIFTER 

När kunden lägger sin beställning på Sajten uppger kunden sina personuppgifter. I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Lucks by robo lagrar och använder kundens uppgifter i Lucks by robos verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot kunden. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som Lucks by robo har registrerat om kunden. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta Lucks by robo i så fall på kundtjanst@lucks.se.


4. LUCKS BY ROBOS PRODUKTER 

4.1 Lucks by robo säljer och tillverkar inredning på beställning: fronter, skåp, sidor, dörrar osv med de egenskaper och i den omfattning som framgår av produktbeskrivningen som är tillgänglig på Sajten. 


4.2 Lucks by robo reserverar sig för slutförsäljning av lagerförda produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktig information angående om en produkt finns i lager. Lucks by robo har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Sajten och att löpande göra produktändringar och förbättringar. 


4.3 Bilder över produkter på Sajten, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.


4.4 Information på Sajten är skyddade genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Lucks by robo.  


5. PRISER 

5.1 Alla priser för produkter som anges på Sajten inkluderar mervärdesskatt (moms). Kostnader för frakt tillkommer på samtliga ordrar.


5.2 Lucks by robo förbehåller sig rätten att ändra priserna på Sajten och korrigera eventuella fel och priser i efterhand.


5.3 Priset för frakt av produkter är beroende av produkternas storlek, vikt och vart produkterna ska fraktas. 


6. BETALNING 

6.1 Kunden har möjlighet att betala för produkter och frakt genom kortbetalning, delbetalning, eller genom de alternativ som presenteras i Kassan på Sajten.


6.2 För hanteringen av betalningar per kort, faktura eller delbetalning använder sig Lucks by robo av tredjepartsleverantörer; till exempel Klarna. Klarna erbjuder kortbetalningar, betalning per faktura samt delbetalning. Genom att godkänna betalning via Klarna intygar och godkänner kunden Klarnas egna villkor för betalning.


7. LEVERANSVILLKOR

7.1 Lucks by robo erbjuder olika fraktsätt och leveransvillkor beroende på produkt, fraktvikt och till vilken adress.


7.2 Leveranstider


7.2.1 Lucks by robo kan inte lämna ett garanterat leveransdatum för kundens order när kunden gör sin beställning. Estimerad leveranstid som kommuniceras i orderbekräftelse ska ses som en indikativ tidsuppskattning. 


7.2.2 För produkter som tillverkas mot beställning, såsom; fronter, skåp, sidor, dörrar osv skickas normalt efter 8-14 veckor. 


7.2.3 För leveranser utanför Sverige kan leveranstiden bli längre än vad som angivits i dessa villkor. 


7.2.4 Leverans kan förskjutas vid kraftigt försenad leverans från underleverantör. 


7.3 Transportskador 


7.3.1 När kunden tar emot sin leverans från Lucks by robo, ska kunden undersöka och kontrollera om förpackningen och/eller produkten är skadad. Eventuella transportskador av emballage och/eller förpackningen och/eller produkten ska detta noteras på speditörens transportsedel/avi innan speditörens ombud lämnar platsen. 


7.3.2 Eventuella transportskador på förpackningen och/eller produkt ska dokumenteras med foton, och mailas till kuntjanst@lucks.se inom 7 dagar från mottagande. 


7.4 Kundens betalningsförmåga 


7.4.1 Finns anledning att ifrågasätta kunds betalningsförmåga, förbehåller sig Lucks by robo rätten att stoppa leverans och har ingen skyldighet att genomföra leverans förrän fullständig betalning av beställningen har kommit Lucks by robo tillhanda.


8. REKLAMATION 

8.1 Om kunden vill reklamera en produkt på grund av fel, skall detta meddelas via e-post på kundtjanst@lucks.se. 


8.2 Vid eventuell returfrakt på grund av reklamation är kunden ansvarig för att packa produkten så att den inte skadas under transporten.


8.3 Reklamation på monterade delar accepteras inte. Lucks by robo kan inte ansvara för hur montage och installation påverkat produkten.


9. DRÖJSMÅL 

9.1 Om leverans av order dröjer från vad som har kommunicerats, ersätter inte Lucks by robo eventuella kostnader för; utebliven arbetsinkomst, ersättning för annan anlitad hjälp eller annan skada som uppkommit på grund av försenad leverans. 


10. ÅNGERRÄTT 

10.1 Enligt distansköplagen har konsumenter 14 dagars ångerrätt för varor köpta på distans från den dag då varorna levererats till kunden. Om kunden vill ångra köp ska kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till Lucks by robo om detta innan ångerfristen har löpt ut. I ett sådant meddelande ska kunden ange sitt namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter önskar returneras om beställningen innehåller flera produkter. Retur meddelandet kan mailas till kundtjanst@lucks.se. 


10.2 Notera att denna ångerrätt endast gäller för lagerhållna produkter. Detta innebär att ångerrätt inte föreligger vid köp av produkter som tillverkas på beställning enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.


10.3 Vid åberopande av ångerrätt sker återbetalning av köpesumman så snart som möjligt efter mottagen retur. 


10.4 Kunden ansvarar för alla kostnader för returfrakten vid åberopande av ångerrätten. 


10.5 Kunden är ansvarig för att produkten återlämnas i felfritt skick. 


10.6 Lucks by robo förbehåller sig rätten att vägra en retur om någon av ovanstående villkor samt villkoren i punkten 7.3 inte uppfyllts. 


11. GARANTI 

11.1 Produkter som säljs via Sajten säljs med minst 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt. 


11.2 För de produkter som tillverkas på beställning såsom fronter, dörrar och täcksidor osv lämnar Lucks by robo 2 års garanti.


11.3 Det finns utöver detta särskilda garantier från specifika underleverantörer. Dessa garantier finns återgivet på respektive leverantörs hemsida. Exempelvis lämnar Blum 20 års garanti på gångjärn. 


12. ANSVARSBEGRÄNSNING 

12.1 Lucks by robo ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer i samband med montering och användning av Lucks by robos Produkter.


13. FORCE MAJEURE 

13.1 Vid händelse av krig, strejk, upplopp, naturkatastrof, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, samt därmed jämförbara händelser som ligger utanför Lucks by robos kontroll och förutseende, befrias Lucks by robo från sina förpliktelser att fullgöra dessa köpvillkor.


14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

14.1 Svensk lag ska vara tillämplig på dessa köpvillkor, med undantag för dess bestämmelser om lagval.


14.2 Eventuella tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor eller andra förhållanden mellan kunden och Lucks by robo, ska slutligen avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.